ภาษาไทย
menu

ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

การแสดงสินค้า

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ... ท่านผู้มีเกียรติ์ทุกๆ ท่านที่มีใจอยากจะร่วมพันธกิจกับ บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด โดยท่านสามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน และร่วมเป็นผู้ประกอบการในการลงทุนกับเรา เพื่อสร้างเสริมพันธกิจของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกัน

     โดยติดต่อมายังเรา บ.คาเรนกรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 053-242906, 052-002693,081-9512360