ภาษาไทย
menu

ติดต่อสอบถาม

Email us
Email address
Subject
Message

 บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด  Karen Group Co.,Ltd.

27 ถนนหนองประทีป  ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000  โทร.053-242906

27 Nongpratheep Rd. Amphor Muang Chiangmai 50000             

 Tel. +66 5324 2906  Email:company.karen2015@gmail.com

www.karen-group.co.th