ภาษาไทย
menu

K-yawPo Coffee

เก่อญอโพ
เก่อญอโพ

แนวคิด

     แม่หญิงแห่งขุนเขา อันมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาติพันธุ์มารวมตัวกันสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวิถีการเกษตรแบบผสมผสานและให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

นำสู่การปลูกกาแฟบนที่สูง และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชาวดอย สู่การพัฒนาเป็น บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด ในตราสินค้า K-yawpo

     นำสู่การปลูกกาแฟบนที่สูง และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชาวดอย สู่การพัฒนาเป็น บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด ในตราสินค้า K-yawpo

อ.เรสเตอร์ ฮันส์ (Lester Hunt) และครอบครัว
อ.เรสเตอร์ ฮันส์ (Lester Hunt) และครอบครัว

ประวัติผู้นำกาแฟเข้ามาคนแรกในไทย

    K-yawPo Coffee นำกาแฟพันธุ์ดั่งเดิม ทริปิก้า (C.arabica var.typica) เป็นกาแฟพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์อาราบิก้า ในปี พ.ศ.2498 โดย อ.เรสเตอร์ ฮันส์ มิชชั่นนารี อเมริกันแบ๊บติสท์ ที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพพี่น้องกะเหรี่ยงบนที่สูงและ นำเมล็ดมาเพาะเป็นกล้าพันธุ์กาแฟชุดแรก มาปลูก ณ หมู่กะเหรี่ยง บ้านแม่แลบ และบ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้น ปี 2503 อ.แมน มิชชั่นนารี อเมริกันแบ๊บติสท์ ได้เข้ามาส่งเสริมและขยายพันธุ์จากดอยห้วยห้อมสู่ดอยอื่นๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย

   ปัจจุบัน K-yawPo Coffee ได้นำเมล็ดกาแฟมาแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟคั่วบ้านห้วยห้อม เป็นกาแฟที่มีคุณภาพ รสชาดลุ่มลึกและไม่เหมือนใคร แตกต่างจากกาแฟอื่น 

    

ร้านกาแฟ

   ร้าน K-yawPo Coffee เป็นร้านกาแฟสไตล์คลาสสิค สบาย สบาย และที่มีความโดดเด่นทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เลือกซื้อเลือกซื้อมากมาย มีกาแฟหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า แบบธรรมดา แบบดริป และแบบกาแฟเย็น